Radela helpt organisaties en samenwerking effectief te ontwikkelen


WELKOM BIJ


WAT DOET RADELA?

Radela is een bedrijfskundig adviesbureau met een ruime ervaring in het begeleiden van teams en organisaties in het aanleren van nieuwe manieren van werken.

Radela is als bruggenbouwer en kwartiermaker in staat om nieuwe samenwerkingen te faciliteren met daarbij oog voor het te behalen (gezamenlijk) doel.

Radela is sterk in het ontrafelen van complexe vraagstukken en procesmatig verbeteren. Radela is gecertificeerd 7 Habits-trainer (Covey) en gecertificeerd MBTI-practicioner.

Praktijkgericht, energiek met een frisse kijk op zaken.

Radela begeleidt en geeft advies met plezier, creativiteit en betrokkenheid.

De begeleiding van nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van complexe vraagstukken, daar ligt de kracht en toegevoegde waarde van Radela. Daarbij worden teams, directies en organisaties als geheel, meegenomen en toekomstbestendig gemaakt zodat zij de vele ontwikkelingen van buitenaf succesvol het hoofd kunnen bieden!


Wetenschappelijke onderbouwing

Als bedrijfskundig adviesbureau, maakt Radela gebruik van verschillende modellen en theorie die aangereikt worden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Een van de modellen die vaak gebruikt wordt bij het begeleiden van verandering in teams en organisatie, is het ik-wij-het model van Daniel Ofman.

Het model van Ofman is een integrale benadering waarin de persoonlijke aspecten (ik), de relatie met anderen (wij) en de inhoud en omgeving (het) met elkaar in verband worden gebracht. Er ontstaat effectieve samenwerking als er aandacht is voor alle aspecten. In onze veranderingstrajecten komen deze aspecten allemaal naar voren.

Daarnaast werkt Radela samen met de lectoraten 'Sociale Innovatie' en 'Leven Lang Ontwikkelen' van Hogeschool Windesheim. Methodieken en inzichten vanuit het uitgevoerd onderzoek worden door Radela in de praktijk toegepast. Een voorbeeld hiervan is het organiseren en begeleiden van dialoogsessies waarin verschillende doelgroepen (zoals bedrijven en jong talent) begeleid met elkaar in gesprek gaan om verwachtingen van en naar elkaar (beter) af te stemmen.


Radela ondersteunt als programmaleider, consultant en trainer op o.a. de volgende onderwerpen:

Arbeidsmarkt en Duurzame Inzetbaarheid ; hoe zorgt u er voor dat u nu en in de toekomst de beschikking heeft over gekwalificeerd personeel om organisatie en maatschappelijke uitdagingen te realiseren. Radela is de arbeidsmarktdeskundige die u kan helpen in dit vraagstuk

Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk thema geworden. Dit geldt niet alleen voor individuen maar ook voor organisaties als geheel. Ontwikkeling en innovatie is dus van belang, Radela kan helpen als uw vraagbaak en facilitator.

Samenwerking in de keten en in de drie-eenheidonderwijs-bedrijfsleven-overheidis essentieel om te innoveren en nieuwe producten en diensten te realiseren. Radela heeft veel ervaring opgedaan als kwartiermaker in het faciliteren en inrichten van samenwerking in de keten en tussen de 3 O's.

Nieuwe manieren van werken om meer resultaten te behalen waarbij aandacht is voor individu, teams en management/ directie. Radela kan u ondersteunen als rechterhand en begeleidt u en uw organisatie naar een nieuwe en effectieve manier van werken.