Nieuws van

Nieuws: Gezocht: 4500 mensen die aan de slag willen in de Zwolse regio

Het niet kunnen invullen van vacatures leidt bij veel bedrijven tot problemen in de huidige bedrijfsvoering, stellen VNO-NCW en MKB in een gezamenlijk persbericht. Het gaat vooral om de sectoren 'informatie en communicatie', 'vervoer en opslag' en 'bouw en installatietechniek'. 

Jongeren

Als oorzaken worden genoemd de beperkte aanwas van jongeren en het krappe aanbod van werknemers met het juiste profiel. Ook groei van de ondernemingen en veranderingen door nieuwe technologieën en andere werkprocessen worden door de bedrijven genoemd als oorzaken van de tekorten.

Voor een 'toekomstgerichte arbeidsmarkt' pleiten VNO-NCW en MKB voor een regionale aanpak. Het is nodig om mensen op korte termijn beschikbaar te krijgen. Verder moeten mensen en organisaties worden voorbereid op 'de baan van morgen'. 

In een nieuw op te zetten Regionaal Ontwikkelingsfonds willen de organisaties een impuls geven aan de scholing van werkenden en de ontwikkeling van vernieuwend werkgeverschap.