Nieuws van

Het onderzoek Aansluiting gezocht

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Aansluiting gezocht was er behoefte aan een nader onderzoek naar de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de techniek in de regio Oost. De centrale vragen in dit onderzoek zijn: hoe kunnen MKB bedrijven effectief HR beleid voeren zodat zij een meer aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge technici? En hoe kan het techniekonderwijs beter ingericht worden zodat deze aansluit op de behoefte van technische MKB bedrijven?

Doelstellingen

  1. Het ontwikkelen van concrete instrumenten voor MKB bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de instroom en het optimaal inzetbaar houden van jonge technici.
  2. Het ontwikkelen van concrete instrumenten waarin de dialoog tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en technici gefaciliteerd wordt met als doel om de aansluiting tussen (regulier) techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.


Aansluiting gezocht - de kracht van dialoogsessies (bron: www.techyourfuture.nl)
Dr. Menno Vos en Ramona de Lange MSc
Technische studenten en werkgevers met elkaar in gesprek laten gaan; dat is het doel van de deze dialoogsessiemethodiek. De aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt kan hiermee verbeterd worden. Het onderwijs is er klaar voor. “Wij zitten niet meer op een preekstoel, maar stellen juist de vraag: wat willen jullie?”, aldus Ramona. Zitten werkgevers van technische bedrijven wel te wachten op deze vraag? Startup Caase.com geeft aan dat zij hier zeker de waarde van inzien, maar bang is dat veel werkgevers er nog niet klaar voor zijn. “Het begint bij het behouden van werknemers, dat is onze eerste uitdaging, en daar zijn we druk mee”. Er werden ideeën gedeeld vanuit veel verschillende invalshoeken.