Nieuws van

De technische arbeidsmarkt is in beweging en zo kunt u erop anticiperen!

Hoe zit het nu eigenlijk met die technische arbeidsmarkt?

Overal om ons heen horen we de verhalen over te weinig personeel binnen de techniek en het niet vervuld krijgen van zoveel vacatures. Maar hoe zit dat nu eigenlijk, zijn deze horrorverhalen nu echt waar? En wat kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat deze grote bedreiging de organisatie waarin we werken niet treft? Kunnen we dat eigenlijk wel?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, gebruik ik graag de factsheet van het UWV (bron: www.werk.nl) die via deze link te openen is.


Opvallende (maar ook al zeer bekende in sommige gevallen) zaken die benoemd worden in de factsheet zijn:

    * Innovatie is van belang voor de Nederlandse economie. Ruim de helft van de Nederlandse uitgaven aan technologische innovatie komt voor rekening     van de industrie. Techniek speelt hierin een belangrijke rol.

    * Er is een grote variatie aan technische beroepen. Zo vallen beroepen in de bouw, in de metaal, inde procesindustrie en ingenieurs & onderzoekers     onder de techniek. Ruim zes op de tien technici werkt als vakkracht op lager-middelbaar niveau.

    * Eind 2017 had 1op de 5 werkgevers in de bouw te maken met belemmeringen in de productie vanwege een tekort aan personeel. In de industrie had     1 op de 6 à 7 werkgevers te maken met personeelstekort.

    * Door voortgaande digitalisering ontstaan nieuwe beroepen, maar verdwijnen en veranderen er ook banen, functies en taken. In welke mate er banen     verdwijnen en er ook weer nieuwe ontstaan is onzeker. Het lijkt erop dat routinematige taken in de toekomst kunnen worden overgenomen door     technologie. Hierdoor kan soms het werk dat mensen blijven doen fysiek minder zwaar worden. Personeel blijft nodig voor maatwerk en voor     taken     als ontwerpen, instellen en bijsturen van machines.


Conclusie:

Er zijn veel kansen voor werkzoekenden binnen de technische sector, ook wanneer de werkzoekende (nog) geen ervaring heeft in techniek. Het aantal vacatures in de techniek neemt toe. Vooral in de bouw en industrie hebben bedrijven vaker te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Ook de komende jaren is er nog veel behoefte aan vakmensen in de techniek.

Door de groeiende economie neemt de vraag naar personeel nog steeds toe. Daarnaast gaat de komende jaren een aanzienlijk aantal vakmensen met pensioen. Het aanbod blijft echter achter. Technische bedrijven zullen dus meer moeten inzetten op een goede werving & selectie (instroom van nieuw personeel) maar ook steeds meer kwalitatieve aandacht moeten schenken aan het zittende personeelsbestand (behouden van het personeel). Dit kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan Duurzame Inzetbaarheid, Employability en/ of Generatiemanagement. In al deze gevallen kan Radela u van dienst zijn als betrouwbare partner die kennis heeft van de dynamiek binnen de technsche arbeidsmarkt.


Radela organiseert diverse bijeenkomsten die juist op deze onderwerpen toegespitst zijn. Wilt u één of meer van deze bijeenkomsten bijwonen? Bel of mail dan voor een kennismakingsgesprek.