Nieuws van

Hoe bereik je Sociale Innovatie?

Hoe bereik je sociale innovatie?

Een sociale vernieuwing kan alleen ontstaan als beide partijen daarvoor open staan en ook een open houding naar elkaar hebben. Dus dat betekent dat beide partijen open kaart moeten spelen en transparant om moeten kunnen gaan met informatie. Eenmaal aanbeland op dit punt, kun je elkaar meer vertrouwen en daardoor beter naar elkaar luisteren, begrip voor elkaar tonen en kritiek geven waar nodig.

In het technisch werkveld is sociale innovatie onontbeerlijk in het nastreven en behalen van technische vernieuwing in je proces, product of dienstverlening. Zonder de mensen in je organisatie die de technische innovatie ter hand nemen en adequaat toepassen, ben je immers nergens.

Maar hoe doe je dat nu?

Je gaat met elkaar in gesprek, en je praat met elkaar over doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden. Wat kan nu die ene medewerker toevoegen aan het geheel en hoe begeleid je dat vanuit het management op een constructieve wijze. Is de organsiatie nog wel op de juiste manier ingericht, bestaan de oude omschreven functies eigenlijk nog wel in het 'nieuwe tijdperk van de technische innovatie' en voldoet de overlegstructuur nog aan de nieuwe eisen? En als dat niet het geval is, hoe verander je deze dan in een nieuwe manier van werken waarin respect en ruimte voor elkaar de basiselementen zijn?

Met al deze vraagstukken kan Radela helpen. Sociale innovatie is niets meer, zoals al gezegd, dan naar elkaar luisteren en elkaars ideeen en opvattingen verkennen. En uiteraard het elkaar helpen in het vinden van nieuwe en betere manieren om samen te werken teneinde het organisatiedoel te bereiken.

Radela heeft ruime ervaring met het begeleiden van dit soort trajecten. Wilt u meer informatie of gewoon eens een een gesprek? Bel of mail dan naar 06- 2806 4742 of info@radela.nl.