Nieuws van

Duurzame inzetbaarheid; 3 tips

Duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Om naar een duurzaam inzetbaar personeelsbestand te kunnen groeien, heb ik hieronder 3 tips beschreven.

1. Betrokken werkgever, betrokken werknemer

Mensen krijgen meer plezier in hun werk als ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Als ze betrokken zijn bij elkaar, bij het werk en bij de organisatie. Ze leveren betere prestaties en ze zijn minder vaak ziek. Werkgevers kunnen ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit het personeel. Betrokken werkgevers hebben betrokken werknemers.

2. Een bedrijf kan alleen groeien, als de mensen kunnen groeien

Betrokken werknemers houden de ontwikkelingen in hun vak goed bij, doen nieuwe kennis op en volgen extra opleidingen. Betrokken werkgevers bieden daar ruimte voor omdat investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Continu blijven leren vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, en helpt bedrijven gelijke pas te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

3. Werkplezier in plaats van werkstress

Betrokken medewerkers met eigen verantwoordelijkheden en zinvol werk hebben de grootste kans om plezier te hebben in het werk dat ze doen. Deze medewerkers helpen anderen, vragen om hulp wanneer ze ergens niet uitkomen en geven aan wanneer er zaken niet goed lopen. Wanneer ze stress ervaren, geven ze dat op tijd aan zodat er op tijd een oplossing gevonden kan worden. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes.


Wilt u meer informatie over Duurzame Inzetbaarheid en hoe u dat binnen uw organisatie kunt nastreven? Radela organiseert regelmatig bijeenkomsten met dit thema. Bel of mail voor meer informatie over deze bijeenkomsten (06- 2806 4742 of info@radela.nl). Eerst een kennismakingsgesprek kan uiteraard ook!