Nieuws van

Innovatief organiseren?

Wat is Innovatief Organiseren?

Innovatief organiseren is 'het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de productiviteit als de menselijke maat daarmee gebaat zijn' (bron: managementsite.nl). Wanneer je deze definitie leest, lijkt innovatief organiseren hét antwoord op veel van de organisatorische en procesmatige problemen die je in je organisatie kunt tegenkomen. Maar hoe doe je dat nu en wat zijn nu belangrijke punten wanneer je de stap wilt wagen om je organisatie innovatief te (her)organiseren?

Als eerste; innovatief organiseren lijkt een verzamelbegrip te zijn voor alle concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij in alle gevallen om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers. Thema’s die daarbij terugkomen zijn: sociale innovatie, de menselijke maat, slimmer werken, zelforganisatie & zelfsturing, begin bij de bedoeling oftewel de waarde van de organisatie voor klant of doelgroep en sturen op verantwoordelijkheid. Best veel onderwepen dus om onder de noemer van innovatief organiseren te plaatsen. Het zijn er zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Bezin eer je begint....

Bepaal als eerste je doelstelling. Wat is het probleem dat je wilt oplossen en wat wil je bereiken? En dan een van de belangrijkste stappen.... Ga niet zelf het probleem oplossen maar betrek anderen erbij! Innovatief organiseren wordt namelijk niet ontworpen aan een tekentafel door 1 persoon (of 1 team) maar door meerdere mensen vanuit verschillende lagen van de organisatie bij elkaar aan tafel te zetten. Vanuit verschillende perspectieven wordt er gewerkt naar een oplossing die meteen bestendigd kan worden in bijvoorbeeld nieuwe werkafspraken.

Na de eerste succes-casus kun je dit proces herhalen totdat het een nieuwe manier van 'probleemoplossen' wordt. Hierbij is het uiteraard van belang dat de medewerkers in je organisatie gefaciliteerd worden in het bijwonen van deze momenten, voldoende vertrouwen ervaren binnen de organsiatie om hun eigen mening te kunnen verkondigen en over voldoende zelfsturing en verantwoordelijkheid beschikken om een volledige bijdrage te kunnen leveren.

Tips om te beginnen

Hieronder nog een paar praktische tips die ik zelf online tegen kwam in de voorbereiding van dit artikel:

- Begin eens ‘met Management door (eens) rond te Lopen’. Met andere woorden; blijf betrokken.

- Bel vandaag eens een klant en vraag hem of haar waar u kunt verbeteren

- Mensen op de 1e plaats zetten betekent iedereen succesvol maken (zowel op het werk als thuis).

- Diversiteit is een strategie voor (toekomstige) winnaars. Hoe meer diversiteit rond de (vergader)tafel, hoe beter de ideeën.

- Ga eens met iemand lunchen die binnen een andere afdeling werkt. Het is het beste middel om een vastgelopen samenwerking in je organisatie weer vlot te trekken.

- Van je fouten kun je leren, maar dan dien je ze wel te (h)erkennen

- Doe wat je zegt. (“You must be the change you wish to see in the world.”-Gandhi)


Radela kan u in dit proces van dienst zijn. Neem eens contact met me op zodat we tijdens een kopje koffie van gedachten kunnen wisselen over welke aanpak het beste binnen uw organisatie past!