Nieuws VAN

Dialoogsessies; de manier om de brug in het technisch werkveld te slaan

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Aansluiting gezocht was er behoefte aan een nader onderzoek naar de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de techniek in de regio Oost. De centrale vragen in dit onderzoek zijn: hoe kunnen MKB bedrijven effectief HR beleid voeren zodat zij een meer aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge technici? En hoe kan het techniekonderwijs beter ingericht worden zodat deze aansluit op de behoefte van technische MKB bedrijven?

Doelstellingen

  1. Het ontwikkelen van concrete instrumenten voor MKB bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de instroom en het optimaal inzetbaar houden van jonge technici.
  2. Het ontwikkelen van concrete instrumenten waarin de dialoog tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en technici gefaciliteerd wordt met als doel om de aansluiting tussen (regulier) techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Dialoogsessiemethodiek

Tijdens een dialoogsessie gaan bedrijven en studenten gaan met elkaar in gesprek over werken in techniek om de aansluiting tussen het technisch onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren door bewustwording van elkaars verwachtingen en behoeftes. Deze methodiek is gevat in een boekje die techniek opleidingen kunnen inzetten in hun onderwijspraktijk voor het bevorderen van de loopbaanorrientatie van hun student.

Ramona de Lange is mede auteur van het boekje. Het boekje is te downloaden via deze link.

Wanneer de link in de tekst niet werkt, kopieer dan het volgende adres in uw adresbalk:

https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Aansluiting_geaocht_een_handboek_voor_het_organiseren_van_dialoogsessies_def.pdf