Nieuws van

Talenten binden en boeien

Talent binden en boeien is een belangrijke opgave voor de Human Capital Agenda van de regio Zwolle. Wetenschappelijk, middelbaar en praktisch opgeleide mensen. De arbeidsmarkt is voortdurend in ontwikkeling. Het zorgen voor voldoende gekwalificeerde vakmensen en kenniswerkers is een essentiële randvoorwaarde voor de economische groei van een regio en continuïteit van ondernemingen.

We willen vakmensen en kenniswerkers in de regio behouden om een economische robuuste regio te zijn met veel toepassingsgerichte innovatie. Om dat te kunnen zijn, moeten we onze talenten in de regio houden en talenten aantrekken.