Nieuws van

Hoe profileer je je als (technisch) werkgever?

Uit (verkennende) gesprekken in de Regio Zwolle zijn de volgende punten naar voren die van belang zijn voor werkgevers en hun zoektocht naar jong talent:

  • Het binden van student moet al vanuit en tijdens de opleiding plaatsvinden;
  • Meer contact met bedrijven uit de regio is gewenst en moet plaatsvinden tijdens de opleiding;
  • Studenten weten niet welke bedrijven in de regio zijn;
  • Technische mensen zijn geen netwerkers. Er ontstaan geen netwerkclubjes;
  • Sociaal netwerk (vrienden en familie) is een belangrijke reden voor de keuze van werk en wonen;
  • Belangrijk om alumni te blijven volgen, vaak komen ze terug naar eigen regio als er kinderen op komst zijn;
  • Regio Zwolle bedrijven zijn te bescheiden, moeten zich veel meer en beter profileren;
  • Netwerk dient verbreed te worden. Het zijn vaak elke keer dezelfde bedrijven die de contacten met de opleidingen hebben en dus ook bij studenten voor het voetlicht worden gebracht.

Het zoeken van stages- en afstudeeropdrachten is een verantwoordelijkheid van de student zelf. Als bedrijf is jouw vindbaarheid erg relevant: weet je de student goed te bereiken? Niet alle bedrijven kunnen studenten vinden voor (afstudeer)opdrachten. Als reden geeft het onderwijs aan dat MKB bedrijven geen goede werving doen. Studenten kunnen momenteel volop kiezen bij het zoeken naar een stage- en of afstudeerplek. Veelal ontbreekt het bij MKB bedrijven aan de expertise om bedrijven goed te verkopen.

Er ontstaat onderlinge concurrentiestrijd tussen bedrijven om het juiste personeel aan te trekken. Dit merken studenten aan de lopende band: cherry picking start in de opleiding (vaak met baanaanbod);

Grote bedrijven profileren zich bij studenten, zij organiseren activiteiten voor studenten maar MKB bedrijven zijn vaak niet zichtbaar en hebben niet de kennis en mankracht om activiteiten te organiseren.

In de pdf Flyer Upgrade Jezelf - Technische bedrijven werkgeversbranding-versie02.pdf een opzet voor goed employerbranding